تصاویر ماهواره‌ای بزرگ‌ترین آتش‌سوزی تاریخ کالیفرنیا

آتش‌سوزی در دنیا آتش‌سوزی دیکسی به بزرگ‌ترین آتش‌سوزی در تاریخ ایالت کالیفرنیا بدل شده است. این فاجعه بخش زیادی از روستای “گرینویل” را نابود کرده است. با وجود آنکه ۵۰۰۰ آتش‌نشان در تلاشند که...