ناسا برای جلوگیری از نابودی زمین سیارکی را از مدار خارج می‌کند

تاثیر این برخورد در ابتدا بسیار ناچیز است، اما در گذار ده‌ها و صدها سال کافی خواهد بود تا از برخورد سیارک با زمین جلوگیری کند دایناسورها برنامه فضایی نداشتند! دایناسورها «برنامه فضایی» نداشتند،...